Är din digitalisering effektiv?

Allt handlar inte om att skaffa nya system. Det är

lika viktigt att organisationen och dess medlemmar

har förutsättningar och förmåga att ta till sig nya system.

Vi hjälper både organisationer och individer att

förbättra sina förutsättningar för en optimal beslutsprocess

och effektiva systemflöden. 

Beslutsstöd (BI)

Analys- & Rapporttjänster

Verksamhets- & processutveckling

Riktat verksamhetsstöd

& projektledning

Beslutsstöd (BI)

Vi hjälper er att implementera Tableau, marknadens ledande BI-plattform och utvecklar er förmåga att hantera, dela data och analysera fakta och trender.  Samtidigt reducerar ni er kostnad för datainhämtning och analys.

BDViS hjälper er att utvärdera nuläge och förutsättningar i syfte att implementera Business Intelligence (BI), tjänster och programvara utifrån behov och önskemål.

 

Våra lösningar och tjänster låter er utvinna nyttan av er data inom användningsområden som bl.a. Ekonomi, Försäljning, CRM, Inköp- Supply chain, Produktion, Personal/HR, E-commerce. 

 

Analys & Rapporttjänster

Är er organisation begränsad i tid, eller i kunskap? 

BDViS levererar en flexibel lösning som kräver minsta möjliga insteg för din organisation.

 

Låt BDViS skapa rapporter och analysunderlag  och leverera dessa till era beslutsfattare utifrån önskemål och behov. Inga mer stela pdf-rapporter som begränsar er möjlighet till snabb analys. Successivt kan ni utveckla er förmåga och rutiner och därmed  själva välja att ta hand om arbetet. 

 

Verksamhet & Processutveckling

Vilka förutsättningar har er verksamhet för en effektiv

analys- & beslutsprocess?

Att använda ett BI-stöd för att mäta och visualisera utvecklingen ser vi som en självklarhet. Nya verktyg kan ibland skapa behovet att se över befintliga processer.

 

BDViS tillför både bredd och specialistkompetens inom en mängd BI-områden och hjälper er att utmana befintliga processer med syfte att utveckla organisationen.

 

Vi kan också ta taktpinnen i form av projektledning för att stödja/leda er under hela processen.

 

 

Riktad  verksamhetsstöd

& projektledning

 

När anställdes en ny beslutsfattare senast och hur lång tid tog det för denne att komma igång?

Ibland behöver en specifik avdelning/beslutsfattare inom organisationen ett riktat stöd. Detta kan exempelvis vara en (ny) VD eller försäljningschef som behöver göra en genomlysning av försäljnings- och lönsamhetsläget men saknar effektiva verktyg för ändamålet.

BDViS hjälper beslutsfattaren att ta fram och visualisera specifika data för att snabbare och enklare få en faktabaserad bild över nuläget. 

 

Erfarenheter visar case där man sparat upp till 90% av tiden som behövdes vid en försäljnings-/lönsamhetsanalys. 

 

BDViS AB, Helsingborg, Sverige.  +46 70-6257877, info@bdvis.se