Business Intelligence, förkortat BI, är ett samlingsbegrepp för färdigheter, tekniker, applikationer, processer och metoder för organisationer att bättre förstå sin verksamhet.

 

Grovt kan området indelas i informationshanterings-system respektive analytiska processer.

 

Business Intelligence syftar till att stödja beslutsfattande, och ett BI-system kan även således kallas för ett beslutsstödsystem.”

Vad är

Business Intelligence?

Varför ödsla tid på tidsödande datainsamling?

Slipp manuell hantering för att skapa rapporter, analyser och prognoser. 

Koppla dina system, spara tid och få ökad visuell 

kontroll. Datan finns där, så vi hjälper dig att komma igång. 

Vi hjälper dig att komma igång.
Det är enkelt.
Tillsammans med er tar vi fram bästa lösningen för er verksamhet. 
Spara tid från första dagen.  
Dela & involvera.

BDViS AB, Helsingborg, Sverige.  +46 70-6257877, info@bdvis.se