Välkommen till BDViS.

Vi gör våra kunder "Business Intelligenta".

Vi hjälper beslutsfattare och organisationer att strukturera och omvandla affärsdata till insikter som leder till faktabaserade beslut och handlingar. Målet är att maximera den digitala investeringens ROI. Resultatet blir minskad risk för digital överbelastning, effektivare beslut, ökad kontroll och slutligen, ökad lönsamhet.

Vilka vi är.

Vi är ett glatt och proffsigt gäng med flera års erfarenhet inom digital verksamhets-utveckling, Business Intelligence, affärssystem och andra applikationer inom en mängd verksamhets-områden.

Vad vi gör.

Vi hjälper svenska företag att ta det digitala steget med fokus på  ökad kontroll och förståelse för hur SMARTA beslut tas.

 

Vi bistår i utvecklandet av processer och kompetenser för en optimal analysprocess.

Vem är du? 

Vi tror att du är en beslutsfattare som idag  spenderar för mycket tid på att samla och uppdatera data i excel, eller liknande verktyg.

 

Ni har påbörjat, eller ämnar påbörja, en digitaliseringsresa och behöver stöd längs med projektets gång.  

Varför BDViS?

Vi är en av  få  leverantörer som uttalat fokuserar på svenska små-& medelstora företag och därmed anpassar marknadens ledande BI-applikation med fokus på era digitala system.  

 

BDViS AB, Helsingborg, Sverige.  +46 70-6257877, info@bdvis.se